Skip to content Skip to footer

Fonds Mvember Latvija ir sabiedriskā labuma organizācija, kas piesaista finansiālos līdzekļus no idvividuāliem ziedotājiem, uzņēmumiem, valsts un citiem avotiem, garantējot likumā noteiktās ienākuma nodokļa atlaides. Finansiālais atbalsts tiek sniegts sociāli mazaizsargātām personu grupām veselības aprūpes, izglītības un sociālajā jomā. Daļa no līdzekļiem tiek izmanota, lai segtu ar fonda darbību saistītos izdevumus, telpu nomai un darbinieku algām.

 

Fonds Movember Latvija

Reģistrācijas Nr. 40008286579

Adrese: Ambrakas iela 1-4, Valdemārpils

Talsu novads,  Latvija ( Juridiskā)

Matīsa iela 8, Rīga ( Faktiskā)

Bankas nosaukums: SWEDBANK

Konta nummurs: LV96HABA0551047359218

SWIFT: HABALV22

Par projektu
Portāls vīriešiem, kurā atradīsiet aktuālāko informāciju vīriešu veselības un pārbaudes jautājumos.
No vienkāršiem līdz sarežģītiem tematiem vienuviet!
Kontakti

DKC © 2024. Visas tiesības aizsargātas.