Skip to content Skip to footer

Fonds Mvember Latvija ir sabiedriskā labuma organizācija, kas piesaista finansiālos līdzekļus no idvividuāliem ziedotājiem, uzņēmumiem, valsts un citiem avotiem, garantējot likumā noteiktās ienākuma nodokļa atlaides. Finansiālais atbalsts tiek sniegts sociāli mazaizsargātām personu grupām veselības aprūpes, izglītības un sociālajā jomā. Daļa no līdzekļiem tiek izmanota, lai segtu ar fonda darbību saistītos izdevumus, telpu nomai un darbinieku algām.

 

Fonds Movember Latvija

Reģistrācijas Nr. 40008286579

Adrese: Ambrakas iela 1-4, Valdemārpils

Talsu novads,  Latvija ( Juridiskā)

Matīsa iela 8, Rīga ( Faktiskā)

Bankas nosaukums: SWEDBANK

Konta nummurs: LV96HABA0551047359218

SWIFT: HABALV22

Par projektu

Pareizās izvēles jautājumos, kas skar vīrieša veselību, veselības pārbaudes un atbildība pret sevi. Mēs esam, lai vīrietis apzinātos, cik forši ir būt vīrietim, sniedzot vīrietim saprotamā valodā informāciju par viņa veselību. Informējam par veselības pārbaudēm un riskiem, ko ņemt vērā, lai saglabātu augstu dzīves kvalitāti arī pēc desmit gadiem. Mūsu mērķis ir, lai vīrieši nemirtu no slimībām, kuras savlaicīgi diagnosticējot ir ārstējamas. Mēs vēlamies lai vīrieši Latvijā dzīvotu ilgu, kvalitatīvu un veselīgāku dzīvi. 

Atbalstītāji

Uzņēmumi un organizācijas

Vīru Tests © 2023. Visas tiesības aizsargātas.